Всички кампании

Да превърнем в книжки овластяващия жените подход 'Мога сама'


Фондация Emprove набира средства за отпечатване на подхода “Мога сама”* на книжен носител. 

“МОГА САМА” е кампания за създаване на силна мрежа за подкрепа на жени, преживели насилие, и за превенция на насилието на национално ниво. Тя работи и за цялостна промяна на обществените нагласи, като хвърля светлина върху огромната сила на жената сървайвър*.
В сърцето на кампанията стои колекция от изпитани насоки и практики под името “Мога сама”, изготвена от психолозите и менторите в Emprove. Това, което прави този подход наистина ефективен, е приносът на ЖенитеSurvivors, които от самото начало са въвлечени в създаването и тестването му. “Мога сама” стимулира женската сила чрез един от най-важните ресурси за личната им самоувереност. С негова помощ жените имат възможност да отключат вътрешния си, често потискан, потенциал, възможност за финансова независимост и правото на самостоятелен, достоен и щастлив живот след преживяно насилие.

Следваща основна стъпка в кампанията е “Мога сама” турне из различни точки на България за запознаване на местните общности с овластяващия подход. За целта е нужно отпечатването на “Мога сама” в лесна за споделяне и лесна за възприятие книжка. В България има огромен недостиг на кризисни центрове, а държавен ресурс за подкрепа след кризата не съществува. Веднъж излязла от кризисния център, жената има нужда от специализирана помощ в лицето на ментори, терапевти, а не на последно място и ОБЩНОСТ от други жени, преминали по същия път, за да изгради наново живота си. 

Турнето за пробуждане на женската сила ще посети градове и населени места с ограничена подкрепа по темата за насилието и живота след кризисен период. Водеща цел на кампанията е чрез обучения по доброволчество, споделяне на опит и ресурси от страна на терапевтите и ЖенитеSurvivors, на място да бъдат сформирани екипи от локални представители на “Мога сама”. 

Убедили сме се от личен опит, че съществува нарастващата мрежа от граждани, психолози и специалисти, които ИСКАТ и МОГАТ да събудят суперсилите на тези жени. Предаването на книжката от ръка на ръка ще ни помогне да въведем подхода по по-достъпен начин на места, в които книжното тяло все още има по-голямо въздействие в сравнение с дигиталния формат на “Мога сама”. 

*ЖенитеSurvivors е първата българска общност от жени, успели да се спасят от домашно насилие, за жени, поели към промяна и нов живот.

Повече за Мога Сама: https://emproveproject.com/moga-sama/ 

Новини и коментари

Основна снимка
Нора Христова
Дарения
 3,000  лв.

Целева сума
 3,000  лв.
Край на кампанията
29.04.2024
Дарители
5

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация Emprove

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  1,400  лв.
Елена  100  лв.
Павел Иванов  600  лв.
Анонимен дарител  850  лв.
Силвена Гарелова  50  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
Благотворително канче с красива
илюстрация от Антония Мечкуева и totebag
РаноБудна

Общо 20 дара са осигурени.
 

Дарете 100 лв. и ще получите:
Сребърна брошка от Надя Розева

Общо 10 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Нора Христова

QR Code на кампанията

Да превърнем в книжки овластяващия жените подход 'Мога сама' - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта